Zakres prac obejmował remont kapitalny budynku w tym roboty wyburzeniowe, budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne: c.o., wod.-kan., wykonanie wentylacji, instalacji elektrycznej, roboty dekarskie, elewacyjne i kamieniarskie, a także wykonanie małej architektury, dróg i chodników. W ramach prac renowacyjnych odtworzono oryginalne lica muru, przeprowadzono renowację stolarki drzwiowej, przywrócono historyczne balustrady oraz wymieniono połacie dachowe z dachówką karpiówką.

Z uwagi na bardzo wysokie zawilgocenie obiektu, po jego osuszeniu, wykonano specjalistyczne izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Obiekt oddany „pod klucz”, wraz z kompletnym wyposażeniem znajdującej się w nim dyskoteki.