Korporacja Budowlana DORACO przeprowadziła prace konserwatorskie i renowacyjne zabytkowej fortyfikacji powstałej w XVIII wieku na Wyspie Solnej. Celem inwestycji było odtworzenie historycznego wyglądu Reduty Morast z połowy XIX wieku. Projekt został opracowany w oparciu o mapy i dokumentację archiwalną przebudowy Reduty z 1849 roku.

Generalny wykonawca rozpoczął prace od rozbiórki części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę oraz budowy umocnienia skarpy wałów reduty. Na samym wale ziemnym została przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu i wyprofilowane wały według archiwalnych projektów.

Następnie DORACO wykonało prace konserwatorskie reduty. Fasada jak i wnętrza w dawnym forcie Morast zostały osuszone i oczyszczone. Cegły i kamienie fasady zostały wzmocnione, a część z nich wymieniona wraz z fugami, przeprowadzono również rekonstrukcje zniszczonych elementów.
W ramach kontraktu zmodernizowano także port jachtowy wokół obiektu. Prace polegały m.in. na pogłębieniu akwenu, zamontowaniu pomostów pływających o długości 180 m, łącznie z odnogami cumowniczymi 12 i 6 metrowymi. Pokład pomostów pływających wyłożony został drewnem egzotycznym, a zrezygnowanie z trapów przejściowych na rzecz sztywnego połączenia pomostów poprawiło atrakcyjność obiektu.