Restauracja McDonald’s zlokalizowana w gdańskiej dzielnicy Przymorze, została zrealizowana w bardzo krótkim i niesprzyjającym prowadzeniu robót budowlanych okresie jesienno-zimowym. Zakres prac obejmował, oprócz wykonania restauracji, zagospodarowanie terenu wokół obiektu w postaci dróg i parkingów oraz elementów małej architektury.