Korporacja Budowlana DORACO została wybrana generalnym wykonawcą budowy nowego budynku Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. Spółka odpowiadała także za projekt obiektu, w ramach zadania: „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.

Pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Obiekt jest skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku znajdują się nowoczesnie wyposażone sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Fot. DORACO

  • Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.