Korporacja Budowlana DORACO rozbuduje Port Lotniczy w Gdańsku.  W ramach  inwestycji powstanie nowy pirs, stanowiący przedłużenie istniejącego terminalu T2 w kierunku zachodnim. Budowa potrwa 26 miesięcy.

Po wybudowaniu pirsu Port Lotniczy Gdańsk zyska prawie 16 tys. m kw. nowej powierzchni, dzięki której pasażerowie będą mogli podróżować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Zakres prac DORACO obejmuje:

1. Budowę pirsu zachodniego wraz czterema zewnętrznymi klatkami schodowymi, nową rampą i podjazdem VIP, niezbędną infrastrukturą inżynieryjną, placem manewrowym dla autobusów lotniskowych i przebudową istniejącej drogi dojazdowej,

  • Prace wykonywane będą przy utrzymaniu pełnej funkcjonalności istniejącego terminala pasażerskiego z uwzględnieniem nieprzerwalnego działania salonu VIP na kondygnacji -1.

2. Przebudowę wnętrz istniejącego terminala pasażerskiego – centralnej kontroli bezpieczeństwa, hali odbioru bagażu, strefy przylotów Schengen, bagażowni przylotowej, strefy kontroli paszportowej i  korytarza tranzytowego,

  • Realizacja prac przy zachowaniu pełnej obsługi ruchu pasażerskiego, przy wykorzystaniu zrealizowanego w poprzednim etapie pirsu zachodniego.

Zmiany parametrów po zakończeniu budowy nowego pirsu:

  • powierzchnia terminalu T2 – zwiększenie z 53 tys. m2 do 69 tys. m2
  • centralny punkt kontroli bezpieczeństwa – zwiększenie liczby linii kontroli bezpieczeństwa z 11 do 18
  • punkty odprawy paszportowej, odloty – zwiększenie z 6 do 10 przejść
  • gate’y odlotowe – zwiększenie liczby gate’ów z 20 do 30
  • punkty odprawy paszportowej, przyloty – zwiększenie z 8 do 12 przejść
  • odbiór bagażu – umożliwienie zwiększenie liczby karuzel z 5 do 9 karuzel