DORACO zrealizowało rozbudowę wytwórni COCA-COLA Poland w Gdyni.
Zakres prac obejmował budowę hali produkcyjnej o powierzchni 3000 m2, myjni samochodowej, magazynu cukru oraz wykonanie podziemnych instalacji sieciowych, dróg i placów o powierzchni 20.000 m2, a także realizację wszystkich robót elektrycznych wraz z oświetleniem zewnętrznym placów i dróg oraz przebudową stacji trafo.