Jest to największa inwestycja na terenie ZMP Gdańsk od czasu powstania terminala kontenerowego DCT.

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy: 2 dźwigi (Liebherr LPS 600) o udźwigu 60 t ładunku każdy, remont pirsu (INTOP), system przenośników taśmowych (RBL-Pritip), zwałowarko-ładowarka (Famak), nowe place składowe, przenośnik łączący dwa terminale, modernizacja istniejącego systemu przenośników taśmowych, załadownia wagonów, system redukcji pylenia, system odprowadzenia wody, itp.

Terminal jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wysoką wydajność przeładunkową dla ładunków masowych, głównie węgla i rudy żelaza, przy jednoczesnym zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii z zakresu ochrony środowiska.


fot. Aeromedia dla DORACO