Wróć do wszystkich

To najważniejsza inwestycja PUM w Szczecinie. Powstanie supernowoczesny ośrodek kliniczno-dydaktyczno-badawczy

Data aktualności 29.08.2023

Eagle joint venture, platforma inwestycyjna utworzona w 2019 r. przez Nuveen Real Estate i Value One z siedzibą w Wiedniu, otworzyła nowy, specjalnie wybudowany obiekt studencki o powierzchni 512 mkw. we Wrocławiu. Obiekt, znany jako Fabryczna 22, będzie zarządzany przez operatora zakwaterowania studenckiego MILESTONE. Generalnym wykonawcą inwestycji była Korporacja Budowlana DORACO. 

 

Realizując takie inwestycje jak MILESTONE spełniamy także nasze marzenia. Te z czasów, kiedy sami byliśmy studentami. Nie tylko o tym, gdzie chcielibyśmy mieszkać w czasie studiów, ale także o tym, jak chcielibyśmy robić w życiu rzeczy wyjątkowe. A MILESTONE to z pewnością taka inwestycja! To największy prywatny dom studencki we Wrocławiu, który zapewni zakwaterowanie dla ponad 500 osób! - powiedziała podczas uroczystego otwarcia Angelika Cieślowska, prezes DORACO.

Eagle joint venture, platforma inwestycyjna utworzona w 2019 r. przez Nuveen Real Estate i Value One z siedzibą w Wiedniu, otworzyła nowy, specjalnie wybudowany obiekt studencki o powierzchni 512 mkw. we Wrocławiu. Obiekt, znany jako Fabryczna 22, będzie zarządzany przez operatora zakwaterowania studenckiego MILESTONE. Generalnym wykonawcą inwestycji była Korporacja Budowlana DORACO. 

 

Realizując takie inwestycje jak MILESTONE spełniamy także nasze marzenia. Te z czasów, kiedy sami byliśmy studentami. Nie tylko o tym, gdzie chcielibyśmy mieszkać w czasie studiów, ale także o tym, jak chcielibyśmy robić w życiu rzeczy wyjątkowe. A MILESTONE to z pewnością taka inwestycja! To największy prywatny dom studencki we Wrocławiu, który zapewni zakwaterowanie dla ponad 500 osób! - powiedziała podczas uroczystego otwarcia Angelika Cieślowska, prezes DORACO.

W drodze przetargu publicznego najkorzystniejszą ofertę o wartości blisko 519,8 mln zł brutto złożyło konsorcjum, w skład którego wchodzi Korporacja Budowlana DORACO (lider) 
i PORR (partner). Zgodnie z ustaleniami realizacja inwestycji zajmie 33 miesiące. 

Wraz z podpisaniem umowy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna realizację kluczowej inwestycji, mającej na celu unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury uczelni. Obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu powstanie przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie naprzeciw szpitala klinicznego PUM SPSK-1. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i oddana do użytku w pierwszej połowie 2026 roku. Projekt architektoniczny inwestycji przygotowało Biuro Architektoniczne DEDECO.

 - Jest to inwestycja o znaczeniu historycznym nie tylko dla uczelni, ale i całego regionu. Dziękuję wszystkim pracownikom PUM oraz Szpitala Klinicznego nr 1, którzy brali udział w pracach przygotowawczych i będą uczestniczyć w kolejnym etapie jej realizacji. Podpisanie umowy jest zwieńczeniem wielu naszych starań, także w zakresie zwiększenia środków finansowych na ten cel. Podziękowanie kieruję także do Rady Ministrów, która zwaloryzowała nasz Program Wieloletni. – mówi rektor PUM prof. Bogusław Machaliński 

–Ten nowoczesny budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy, stanowiący najważniejszy element Programu Wieloletniego, z pewnością stanie się wizytówką naszej uczelni. W obiekcie funkcjonować będzie szesnaście jednostek klinicznych i dydaktycznych, m.in. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum. Znajdzie się tam 49 sal dydaktyczno-wykładowych, w tym aula na ponad 400 miejsc, a także laboratoria, poradnie dla pacjentów i garaż podziemny na ok. 600 miejsc parkingowych, dostępnych także dla pacjentów szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Tworzymy doskonałe warunki do kształcenia przyszłych medyków w różnych dziedzinach, a także bazę leczniczą dla pacjentów nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski – dodaje rektor Machaliński.
Konsorcjum w ramach kontraktu odpowiedzialne będzie za wykonanie dokumentacji projektowej i realizację budynku pn. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W zakres zlecenia wejdzie m.in. przebudowa drogi w ciągu ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. J. Zimowskiego do ul. S. Klonowica, przebudowa infrastruktury kolidującej i budowa korytarza podziemnego. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprojektowanie części budynku, wraz ze zmianą części funkcji pomieszczeń oraz wybudowanie budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 49 tys. m², którą można porównać z powierzchnią ponad siedmiu boisk piłkarskich. 

- Po realizacji Stadionu Pogoni, to kolejne wymagające i ciekawe przedsięwzięcie w Szczecinie. W jego realizacji będziemy mogli wykorzystać, wspólnie z naszym partnerem, szerokie kompetencje i doświadczenie przy budowie dużych, kubaturowych i wielofunkcyjnych obiektów. O skali zlecenia może świadczyć konieczność dokonania około 51 km odwiertów pod gruntowe pompy ciepła. Stanowić to będzie jedną z największych łącznych długości odwiertów wykonanych w Polsce. Wyzwaniem technicznym i organizacyjnym będzie z kolei wykonanie korytarza podziemnego pod ulicą Unii Lubelskiej, łączącego nowopowstały budynek z istniejącym budynkiem szpitala SPSK-1 PUM. W ramach inwestycji jesteśmy zobowiązani również do opracowania cyfrowego Modelu Obiektu Budowlanego powykonawczego, służącego w przyszłości do zarządzania zrealizowanym obiektem i optymalizacji ponoszonych kosztów. Rozumiemy jak ważna jest ta inwestycja dla regionu, dlatego deklarujemy pełną gotowość, rzetelność i terminowość realizacji – powiedziała prezes zarządu Korporacji Budowlanej DORACO, Andżelika Cieślowska.

- Wspólnie z naszym partnerem przystępujemy do nowego zadania z pełnym zaangażowaniem naszych zasobów i kompetencji. Ze strony PORR jest to doświadczenie w realizacji wielu dużych i skomplikowanych inwestycji, takich jak m.in. nowa siedziba szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, czy Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli współtworzyć przestrzeń do rozwoju polskiej medycyny – dodaje Dariusz Wietrzyński, Członek Zarządu PORR S.A.

Inne aktualności