1. Home
 2. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Opackiej 12. 


 

Wszelkie inne informacje, w tym o celach i podstawach przetwarzania oraz okresie przetwarzania znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

 

RODO – Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Klientów/Kontrahentów

RODO – Informacja nt. przetwarzania danych osobowych Klientów/Kontrahentów będących osobami fizycznymi

RODO – Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Pociejewska

tel. +48 58 552 12 83

email: daneosobowe@doraco.pl

 

ZINTEGROWANA POLITYKA

JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

Działania Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o. są oparte na tradycji i bogatym doświadczeniu na rynku usług generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych. Dzięki zachowaniu wysokich standardów:
jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy, spółka spełnia wymagania niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i skutecznym funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Jako generalny wykonawca prowadzący duże, kompleksowe projekty budowlane, DORACO realizuje Politykę poprzez działanie w ramach wdrożonego zintegrowanego Systemu Zarządzania, przy jednoczesnym, 
pełnym zaangażowaniu całego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników. Ponadto, w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) spółka realizuje programy i projekty w obszarach takich jak: kultura, 
sport (dzieci i młodzież) oraz rozwój społeczności lokalnej.

 

Będąc spółką innowacyjną, dynamicznie reagującą na potrzeby klienta oraz otwartą na ciągły rozwój, DORACO poprzez swoje działania wypełnia misję:

 

Łączymy siły z wizjonerami, aby budować świat jutra.

 

Główne cele polityki DORACO przyczyniają się do wzmacniania pozycji rynkowej spółki i jej wiarygodności w oczach inwestorów, kontrahentów i i partnerów. Spółka opiera swoje działania na wyznaczonych celach strategicznych, które realizuje poprzez:

 

Zarząd Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o. deklaruje:

 

Zarząd spółki gwarantuje, że Polityka jest zrozumiała dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji oraz przyjmuje odpowiedzialność za jej realizację.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych
przez Użytkownika, przez Korporację Budowlaną Doraco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

 

I. Definicje

 

 1. Administrator – oznacza Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-338), ul. Opacka 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007469, NIP: 584-020-15-88, Regon: 190555390 który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywanei przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.doraco.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. 
Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia 
z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, 
poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
 2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Świadczenia usług reklamowych
  1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobieranez zewnętrznego serwisu internetowego:
  1. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
  2. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
  3. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  4. KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
 3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
 4. Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Irelandz siedzibą w Irlandii]
  2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
 5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Irelandz siedzibą w Irlandii]
  4. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. 
Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienionew 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne sąw ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.