Wróć do wszystkich realizacji

Centra Handlowe MAKRO CASH AND CARRY 

Kategoria
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Data realizacji:
2002
Miasto:
Gdynia, Przejazdowo, Opole, Zabrze
Inwestor:

Zakres prac w Gdyni obejmował wykonanie makroniwelacji – 16 000 m2, kanalizacji, linii telefonicznej, linii kablowej s.n. i n.n., wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej 2861 mb oraz budowę placów i dróg dojazdowych – 34 500 m2 wraz z zielenią, ekranem akustycznym, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. 

 

Czas realizacji: czerwiec-wrzesień 1996 r. 

 

Zakres prac w Przejazdowie obejmował uzbrojenie zbiorników retencyjnych wód deszczowych, wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami, wykonanie sieci gazowej, cieplnej, przebudowę urządzeń melioracyjnych oraz place i drogi dojazdowe. 

 

Czas realizacji: czerwiec-październik 1999 r. 

 

W ramach kontraktu w Opolu wykonano kompleksowe instalacje wewnętrzne w budynku, sieci wodno-kanalizacyjne wraz ze zbiornikami wodnymi, p-poż i zbiornikami ścieków sanitarnych, drogi, parkingi i place manewrowe. Ponadto wykonano kolektor sanitarny ścieków deszczowych, przyłącza zewnętrzne wod.-kan. oraz wybudowano rondo i zmodernizowano ulicę dojazdową. 

 

Czas realizacji: kwiecień-październik 2002 r. 

 

Prace w obiekcie w Zabrzu (2003 r.), wykonywane w trakcie działania centrum, obejmowały roboty budowlane, przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Więcej realizacji w kategorii Obiekty użyteczności publicznej
Przejdź do wszystkich realizacji