Wróć do wszystkich realizacji

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdańsku

Kategoria
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej
Data realizacji:
2021
Miasto:
Gdańsk
Inwestor:
Port Lotniczy im. L. Wałęsy w Gdańsku

W ramach inwestycji powstał nowy pirs, stanowiący przedłużenie istniejącego terminalu T2 w kierunku zachodnim. Budowa potrwa 26 miesięcy.

Po wybudowaniu pirsu Port Lotniczy Gdańsk zyskał prawie 16 tys. m kw. nowej powierzchni, dzięki której pasażerowie będą mogli podróżować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Zakres prac obejmował:

 

Budowę pirsu zachodniego wraz czterema zewnętrznymi klatkami schodowymi, nową rampą i podjazdem VIP, niezbędną infrastrukturą inżynieryjną, placem manewrowym dla autobusów lotniskowych i przebudową istniejącej drogi dojazdowej, Prace wykonano przy utrzymaniu pełnej funkcjonalności istniejącego terminala pasażerskiego z uwzględnieniem nieprzerwalnego działania salonu VIP na kondygnacji -1.

 

Przebudowę wnętrz istniejącego terminala pasażerskiego – centralnej kontroli bezpieczeństwa, hali odbioru bagażu, strefy przylotów Schengen, bagażowni przylotowej, strefy kontroli paszportowej i  korytarza tranzytowego, Realizacja prac przy zachowaniu pełnej obsługi ruchu pasażerskiego, przy wykorzystaniu zrealizowanego w poprzednim etapie pirsu zachodniego.

 

Zmiany parametrów po zakończeniu budowy nowego pirsu:

- powierzchnia terminalu T2 – zwiększenie z 53 tys. m2 do 69 tys. m2

- centralny punkt kontroli bezpieczeństwa – zwiększenie liczby linii kontroli bezpieczeństwa z 11 do 18

- punkty odprawy paszportowej, odloty – zwiększenie z 6 do 10 przejść

- gate’y odlotowe – zwiększenie liczby gate’ów z 20 do 30

- punkty odprawy paszportowej, przyloty – zwiększenie z 8 do 12 przejść

- odbiór bagażu – umożliwienie zwiększenie liczby karuzel z 5 do 9 karuzel

Więcej realizacji w kategorii Obiekty użyteczności publicznej
Przejdź do wszystkich realizacji