Wróć do wszystkich realizacji

Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim

Kategoria
Inwestycje hydrotechniczne
Inwestycje hydrotechniczne
Data realizacji:
2020
Miasto:
Mikołajki
Inwestor:
Gmina Mikołajki

Korporacja Budowlana DORACO zrealizowała największą inwestycję w Gminie Mikołajki w powojennej historii miasta – przebudowę promenady nad Jeziorem Mikołajskim wzdłuż ulicy Kajki i 3 Maja. Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta Mikołajki.

 

Do zadań DORACO należała m.in. przebudowa łącznie 1.526 m nabrzeża, z rozbudową o 2 metry w głąb wody, w tym:

 

Poza tym powstały 2 publiczne pomosty stałe w technologii żelbetowej i 8 pomostów stałych drewnianych. Zostały one uzupełnione o 5 nowych publicznych pomostów pływających w technologii żelbetowych pontonów cumowanych na martwych kotwicach. W pomostach umiejscowiono przepusty kablowe i instalacyjne, przez które przebiegają instalacje elektryczne i wodociągowe zasilające postumenty poboru prądu i wody. Tworzą one wraz z całym przebudowanym nabrzeżem system zarządzania mariną do obsługi 141 stanowisk postojowych dla jachtów, uzupełniony o 34 dystrybutory wody i prądu do obsługi cumujących jachtów, zdecydowanie ułatwiając pobyt żeglarzom.


Ponadto zrealizowano 3 stanowiska postojowe dla statków i 32 dla łodzi wędkarskich oraz 2 slipy żelbetowe, których konstrukcja obudowana została 11 m ścianką szczelną.

 

W ramach kontraktu wykonano również obiekty kubaturowe: 2 budynki socjalne i 4 wiaty wypoczynkowe, o łącznej wielkości ok. 2.000 m3. Na długości realizowanych nabrzeży wykonane zostały nowe nawierzchnie drogowe o łącznej powierzchni 11.454 m2. Uzupełniono je o drewniane nawierzchnie dla ruchu pieszego, a także roślinność oraz szereg obiektów małej architektury. Przebudowie poddano także infrastrukturę podziemną, oraz sieci sanitarne, elektryczne i teletechniczne.


Warto zaznaczyć, iż inwestycja zaprojektowana i wykonana została z myślą o korzystaniu z niej przez osoby niepełnosprawne.

Wzdłuż całej długości promenady w sąsiedztwie krawędzi nabrzeża wykonano w nawierzchni pas z płyt ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących, spacerując po promenadzie znaleźć można tablice informacyjne o szlaku Wielkich Jezior Mazurskich m.in. w języku Braille’a, a budynki sanitariatów przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach.

 

Wartość kontraktu to 40.245.113,50 mln brutto.

 

 

 

Przeprowadzone prace:

  • przebudowa starego nabrzeża o długości ponad 1.300 m – wykonana została jako nowa konstrukcja: oczepów żelbetowych od strony wody i od strony lądu posadowionych na palach; na oczepach ułożono konstrukcyjne płyty żelbetowe i nawierzchnie drogowe oraz:
  • przebudowa starego nabrzeża o długości ok. 200 m – poprzez pogrążenie ścianki szczelnej (o dł. 11 m) i wykonanie nowego oczepu żelbetowego nabrzeża.
Więcej realizacji w kategorii Inwestycje hydrotechniczne
Przejdź do wszystkich realizacji