Wróć do wszystkich realizacji

Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy 

Kategoria
Inwestycje hydrotechniczne
Inwestycje hydrotechniczne
Data realizacji:
2023
Miasto:
Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie   

Projekt: „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy” jest elementem składowym przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. 

 

Celem zadania było zabezpieczenie brzegów rzeki Węgorapy przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu, jak i przez jednostki pływające na wodach rzeki Węgorapy. Przedsięwzięcie miało także na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez uzyskanie odpowiedniej głębokości tranzytowej i szerokości drogi wodnej. 

 

Rozebranie zniszczonych i wykonanie nowych umocnień brzegowych.

Odbudowa kamiennej kierownicy (wejście z jeziora Mamry).

Prace pogłębiarskie do głębokości 1,6 m.

Oznakowanie szlaku żeglownego.

Montaż wyposażenia.

Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 

Więcej realizacji w kategorii Inwestycje hydrotechniczne
Przejdź do wszystkich realizacji