Wróć do wszystkich realizacji

Przebudowa Portu Rybackiego we Fromborku 

Kategoria
Inwestycje hydrotechniczne
Inwestycje hydrotechniczne
Data realizacji:
2023
Miasto:
Frombork
Inwestor:
Urząd Morski w Gdyni 

Celem przedsięwzięcia jest powstrzymanie dalszej degradacji nabrzeży oraz poprawa warunków postojowych jednostek pływających, warunków wyładunku i obsługi statków, jak również zwiększenie ochrony basenu portowego przed nadmiernym falowaniem. 

 

Wykonane prace:

przebudowa konstrukcji hydrotechnicznych o łącznej długości ok. 400 m: 
 nabrzeże Wschodnie 
 nabrzeże Południowe 
 nabrzeże Zachodnie przyslipowe 
 nabrzeże Zachodnie 
 nawierzchnie na w/w nabrzeżach oraz na placu manewrowym 

 

remont konstrukcji hydrotechnicznych o łącznej długości ok. 340 m: 
opaska brzegowa wschodnia 
opaska brzegowa zachodnia 
falochron Wschodni 
falochron Zachodni 

 

budowa przyłączy: wodociągowego, elektroenergetycznego NN, wylotów kanalizacji deszczowej 

 

budowa elementów małej architektury, ogrodzenia, oświetlenie i punkty poboru prądu i wody dla jednostek pływających. 

 

Więcej realizacji w kategorii Inwestycje hydrotechniczne
Przejdź do wszystkich realizacji