Wróć do wszystkich realizacji

Port rybacki w Mrzeżynie 

Kategoria
Inwestycje hydrotechniczne
Inwestycje hydrotechniczne
Data realizacji:
2015
Miasto:
Mrzeżyno
Inwestor:
Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno 

Celem inwestycji była poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w porcie rybackim Mrzeżyno, warunków postoju, obsługi statków rybackich oraz prowadzenia wyładunków, przechowywania i sprzedaży produktów rybnych pochodzących z połowów morskich i ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego. 

 

W ramach prac przeprowadzono kompleksową modernizację nabrzeży portowych o łącznej długości 429 m, które wyposażono w punkty poboru wody i energii elektrycznej. Dodatkowo wybudowane zostały: basen remontowy wraz z budynkiem warsztatowym i slipem do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie, budynek Bezpośredniej Sprzedaży Ryb z magazynem, chłodnią i wytwornicą lodu. 

 

Kompleksowej modernizacji i przebudowie poddane zostały także drogi, place, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne i sieci wodociągowe. Wybudowane zostały punkty zdawania wód zaolejonych i ścieków komunalnych z jednostek rybackich, a także obiekt administracyjny portu. 

 

Przeprowadzone prace:

  • Kompleksowa modernizacja nabrzeży portowych o łącznej długości 429 m.
  • Stworzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej.
  • Wybudowanie basenu remontowego wraz z budynkiem warsztatowym i slipem do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie
  • Stworzenie budynku Bezpośredniej Sprzedaży Ryb
  • Modernizacja i przebudowa dróg, placów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznych oraz wodociągowych.

Finansowanie

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

Więcej realizacji w kategorii Inwestycje hydrotechniczne
Przejdź do wszystkich realizacji