Wróć do wszystkich realizacji

Przebudowa i rozbudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew 

Kategoria
Inwestycje hydrotechniczne
Inwestycje hydrotechniczne
Data realizacji:
2020
Miasto:
Gdańsk 
Inwestor:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk 

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” łącznie na długości ok. 5 km. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską (Program CEF, Instrument: Łącząc Europę). 

 

Wszystkie prace prowadzone były na czynnym nabrzeżu i realizowane w oparciu i zgodnie z zasadami FIDIC edycja 4, 2008. 

 

Inwestycja otrzymała nagrodę „Kryształy przetargów publicznych za realizację I etapu zadania”. 

 

Zakres prac obejmował: 

 

  • Prace hydrotechniczne: wbicie nowej, przedniej palościanki wyznaczającej nową linię zabudowy nabrzeży w tym przedłużenie Nabrzeża OPP o ok. 30 m w kierunku północnym i zmianę linii zabudowy południowego odcinka Nabrzeża Mew, 

  wykonanie nowej płyty Nabrzeża OPP oraz Nabrzeża Mew, wykonanie prac czerpalnych wzdłuż nowej linii nabrzeża OPP i Mew w celu uzyskania głębokości technicznej Ht=11,2 m na całej długości nabrzeża OPP, wraz z umocnieniem dna. 

 

 

  • instalacje kablowe:  wykonanie nowej sieci elektroenergetycznej nabrzeży, w tym nowego oświetlenia oraz punktów poboru energii 

 

 

 

Przeprowadzone prace:

  • Instalacje rurowe: wykonanie kanalizacji deszczowej na Nabrzeżu OPP i Nabrzeżu MEW 
Więcej realizacji w kategorii Inwestycje hydrotechniczne
Przejdź do wszystkich realizacji